uzax.com


Tsugaru-nakasato Station

Tsugaru-Nakasato Station (津軽中里駅, Tsugaru-Nakasato-eki) is a railway station on the Tsugaru Railway Company’s Tsugaru Railway Line located in the town of Nakadomari, Aomori Prefecture, Japan.

Tsugaru Railway Tsugaru-Nakasato Station→Tsugaru-Goshogawara Station.

uzax.com