uzax.com


Tsugaru-nakasato Station

Tsugaru-Nakasato Station (津軽中里駅, Tsugaru-Nakasato-eki) is a railway station on the Tsugaru Railway Line in the town of Nakadomari, Aomori, Japan, operated by the private railway operator Tsugaru Railway Company.

Tsugaru Railway Tsugaru-Nakasato Station→Tsugaru-Goshogawara Station.

uzax.com