uzax.com


Tsugaru Tsuguyasu

Tsugaru Tsuguyasu (津軽 承保, December 23, 1821 – October 18, 1851) was the 3rd daimyō of Kuroishi Domain in northern Mutsu Province, Honshū, Japan (modern-day Aomori Prefecture).