uzax.com


Tsugaru Tsugumichi

Tsugaru Tsugumichi (津軽 承叙, September 24, 1840 – December 7, 1903) was the fourth and final daimyō of Kuroishi Domain in northern Mutsu Province, Honshū, Japan (modern-day Aomori Prefecture).

The Tsugaru clan (津軽氏, Tsugaru-shi) was a Japanese samurai clan originating in northern Japan, specifically Mutsu Province (the northeast coast of Honshū). A branch of the local Nanbu...