uzax.com


Tsugaru Tsuguakira

Count Tsugaru Tsuguakira (津軽 承昭, September 7, 1840 – July 19, 1916) was the 12th and final daimyō of Hirosaki Domain in northern Mutsu Province, Honshū, Japan (modern-day Aomori Prefecture).

The Tsugaru clan (津軽氏, Tsugaru-shi) was a Japanese samurai clan originating in northern Japan, specifically Mutsu Province (the northeast coast of Honshū). A branch of the local Nanbu...

Principle Japanese Domains to 1871 - World Statesmen
Aizu 1590 - 1643 Tozama daimyo. 1643 - 1869 Shinpan daimyo (Aizu han).
www.worldstatesmen.org