uzax.com


Tsugaru Tsuguakira

Tsugaru Tsuguakira (津軽 承昭, September 7, 1840 – July 19, 1916) was the 12th and final daimyō of Hirosaki Domain in northern Mutsu Province, Honshū, Japan (modern-day Aomori Prefecture).

The Tsugaru clan (津軽氏, Tsugaru-shi) was a Japanese samurai clan originating in northern Japan, specifically Mutsu Province (the northeast coast of Honshū).

uzax.com