uzax.com


Tsugaru Nobuhisa

Tsugaru Nobuhisa (津軽 信寿, June 22, 1669 – March 10, 1746) was the 5th daimyō of Hirosaki Domain in northern Mutsu Province, Honshū, Japan (modern-day Aomori Prefecture).

Principle Japanese Domains to 1871 - World Statesmen
Aizu 1590 - 1643 Tozama daimyo. 1643 - 1869 Shinpan daimyo (Aizu han).
www.worldstatesmen.org